Ιατρείο

Επικοινωνία

Ωρες Λειτουργίας Ιατρείου:

Δεν υπάρχει σύμβαση με ΕΟΠΥΥ για δωρεάν επισκέψεις.


Δευτέρα:        9:00 π.μ. - 12:00 π.μ.. & 17:30 μ.μ. - 20:30 μ.μ. 
Τρίτη:             9:00 π.μ. - 12:00 π.μ . 
Τετάρτη:         8:00 π.μ. - 13:00 π.μ . & 17:30 μ.μ. - 20:30 μ.μ.  
Πέμπτη:         17:30 μ.μ. - 20:30 μ.μ.   
Παρασκευή:   9:00 π.μ. - 12:00 μ.μ .